Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Brattingsborg

Tid

 • Middelalderen 1050-1536

Landskabstype

 • Kystskrænter
 • Indlandsflader

Kulturmiljøtype

 • Herregårdsmiljøer
 • Moræneler

Kulturhistoriske hovedtræk

Herregård med hovedgård fra den sene periode 1725-1900.

Kulturmiljøets hovedtræk

Brattingsborg ligger på en bølget til ret kuperet moræneflade på den sydlige del af Samsø. I ejerlavets sydøstlige del er der en del skov. Brattingsborg hed oprindelig Søllemarksgård og kendes fra 1523, men er formodentlig ældre. Indtil midten af 1800-tallet ejede godset det meste af Samsø.

Hovedbygningen er opført 1870-71 i såkaldt engelsk stil i røde mursten på en sokkel af beton. Brattingsborg har i høj grad præget Samsø og ikke mindst øens sydlige del.

Den gamle kirkelandsby Ørby blev således for størsteparten lagt ind under Brattingsborg så sent som i slutningen af 1800-tallet i forbindelse med, at dele af byen brændte. I stedet for gårdene blev der opført boliger til landarbejdere med tilknytning til Brattingsborg.

Bærende elementer:

Herregårdslandskabet som i høj grad præger sydøen.

Afgrænsning

Kulturmiljøet omfatter ejerlavet.

Sårbarhed:

 • Nybyggeri
 • Om- og tilbygning
 • Nedrivning
 • Overflødiggørelse
 • Master
 • Mølleanlæg

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

God

Bemærkninger:

Sårbart over for tekniske anlæg i herregårdslandskabet. Sårbart over for større om- og tilbygning.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk