Bilag

I bilagsdelen vises:

  • kort med de afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer.
  • en nærmere beskrivelse af kulturmiljøer på Samsø.

Der findes en tilsvarende bilagsdel på Samsø Kommunes hjemmeside, hvor det på kortbilagene er muligt at zoome ind på den enkelte ejendom.