Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier Miljøvurdering
 

Bilag

I bilagsdelen vises:

  • kort med de afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer.
  • en nærmere beskrivelse af kulturmiljøer på Samsø.

Der findes en tilsvarende bilagsdel på Samsø Kommunes hjemmeside, hvor det på kortbilagene er muligt at zoome ind på den enkelte ejendom.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk