Kommuneplan

Samsø er inde i en rigtig spændende udvikling – Kommunalbestyrelsen har truffet en for Samsø historisk beslutning om at etablere et kommunalt rederi, og kommunen arbejder på at realisere en ny kommunal havn syd for Ballen.

Kommuneplanen har også en række nye elementer – med masterplanen for Fossilfri Ø indskrevet i kommuneplanen tager Samsø endnu et vigtigt skridt som modelsamfund for hele Danmark – og verdenen. Med folkeligt engagement og ejerskab afprøver og demonstrerer Fossilfri Ø, at vi kan drive vores samfund, vores hjem og erhvervsliv uden brug af olie, kul eller gas.

Og verdenen har brug for modelsamfund som Fossilfri Ø, det er nu almindeligt kendt at vi står overfor globale klimaforandringer. I kommuneplanen beskriver vi første gang hvilke klimatilpasninger der kan blive nødvendige på Samsø.

Med etablering af en ny færgehavn bliver Ballen endnu mere attraktiv som feriedestination end området er i dag. Kommuneplanen lancerer et idé katalog der beskriver muligheder for at udvikle Ballen yderligere og med ændringen af kommuneplanrammerne er der skabt nye muligheder for private og erhvervsliv.

I den kommende tid får vi svar på om der kommer en pendlerute til Aarhus fra Mårup Havn. I kommuneplanen er der udlagt plads til at lave den fornødne infrastruktur til parkering og andre havne faciliteter. Der er ikke tvivl om at en velfungerende og stabil pendlerrute har en meget stort potentiale for at skabe udvikling på Samsø. Med kommuneplanen bliver det muligt at planlægge dedikerede pendlerboliger i umiddelbar tilknytning til pendlerfærgen ved Mårup Havn.

God fornøjelse med Kommuneplanen, og tillykke til Samsø med de mange spændende udviklingsmuligheder fremtiden vil bringe.

 

Med venlig hilsen

Jørn C. Nissen

Borgmester

 

Samlet PDF af kommuneplanen:

  kommuneplan_2013.pdf