Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
 
Agenda 21
 
Kommuneplan
 
Lokalplaner
 

Ballen Færgehavn - Forslag til kommuneplantillæg m. tilhørende VVM-redegørelse

 

Planforslag:

 741_2013_20668_forslag_til_kommuneplantillaeg_nr_1_til_kommuneplan.pdf (150 KB)

 741_2013_20669_forslag_til_kommuneplantillaeg_nr_2_til_kommuneplan.pdf (150 KB)

VVM-Redegørelse:

 ballen_faergehavn_vvmredegoerelse_og_miljoevurdering16102013.pdf (20 MB)

 ballen_faergehavn_ikke_teknisk.pdf (1 MB)

 Baggrundsrapporter:

 baggrundsrapport_1__projektbeskrivelse_faergehavn.pdf (1.9 MB)

 baggrundsrapport_2__projektbeskrivelse_vejprojekt.pdf (4.3 MB)

 baggrundsrapport_3__geoteknisk_undersoegelsesrapport.pdf (2.4 MB)

 baggrundsrapport_4__miljoeundersoegelse_af_uddybningsmaterialer.pdf (840.3 KB)

 baggrundsrapport_5__besejlingssimuleringer.pdf (8.5 MB)

 baggrundsrapport_6__boelgeuro.pdf (2.9 MB)

 baggrundsrapport_7__wave_transformation.pdf (7.9 MB)

 baggrundsrapport_8__stroemmodellering_og_sedimentspredning.pdf (10.2 MB)

 baggrundsrapport_9__stoejberegninger_faergehavn.pdf (2.4 MB)

 baggrundsrapport_10__stoejberegninger_vejprojekt.pdf (1.7 MB)

 baggrundsrapport_11__visualiseringer.pdf (10.4 MB)

 baggrundsrapport_12__marinbiologi.pdf (849.8 KB)

Tegningsbilag til VVM:

 tegningsbilag_1__havnelayout_1.pdf (467 KB)

 tegningsbilag_2__havnelayout_2.pdf (457 KB)

 tegningsbilag_3__vejforloeb_1.pdf (1.1 MB)

 tegningsbilag_4__vejforloeb_2.pdf (1.1 MB)

 
  
Fil:

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk