Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Agenda 21
Baggrund Mindskelse af miljøbelastningen Fremme af en bæredygtig udvikling og byomdannelse Fremme af biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet Fremme af tværfagligt samspil mellem beslutninger
 

Mindskelse af miljøbelastningen

Smuk natur og rene omgivelser er et af Samsøs store fortrin. Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen et fortsat fokus på at mindske miljøbelastningen. Der arbejdes aktivt indenfor flere områder.

I tæt samarbejde med Energiakademiet ønsker Kommunalbestyrelsen at minimere udledningen af CO2 på øen. Samsø som fossilfri ø blev i sidste kommuneplan revision integreret i den kommunale planlægning.

Fossilfri Ø er grundlaget for de kommende årtiers arbejde med at udfase brugen af traditionelle brændselstyper til opvarmning og transport, og Samsø Kommune ser sig selv som central aktør i processen.

Kommunen har etableret offentlige lade standere i Tranebjerg og på Ballen Færgehavn, og øens sidste trafikhavn får også én ved den kommende havne udvidelse i Sælvig.

I den kommunale drift er der nu 8 el-biler og der bliver arbejdet med at udvidet antallet løbene.
Den kommunale indsamling af dagrenovation er udbudt på gas og diesel, og der vil i kommende transport udbud fortsat blive set på miljøvenlige drivmidler.

I den kommende affalds- og ressourceplan bliver det sikret at, at en stor del af samsingernes affald bliver sorteret, og at deponeringen minimeres gennem afbrænding af restaffaldet.  Det er bla målet at øge ressourceanvendelse af bioaffald betydeligt fx kan det anvendes i et kommende biogasanlæg der er under planlægning.

Alt spildevandet fra offentlige renseanlæg er nu afskåret fra Samsøs længste vandløb Sørenden – der udestår nu en indsats der skal minimere belastningen fra fritliggende ejendomme i åbent land.

Mål:

  • at Samsø Kommune gennem sin planlægning og administrationspraksis sikrer en mindskelse af miljøbelastningen
  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Links:

Hvad er Agenda 21?

Agenda 21 betyder dagsorden for udvikling i det 21. århundrede. Begrebet er lanceret i FN-regi for at sikre fremtidige generationer samme muligheder for livskvalitet som de nuværende gennem miljømæssig ansvarlighed og demokrati - se. Få uddybende forklaring af FN eller  Øko-net.  


  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk