Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Agenda 21
Baggrund Mindskelse af miljøbelastningen Fremme af en bæredygtig udvikling og byomdannelse Fremme af biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet Fremme af tværfagligt samspil mellem beslutninger
 

Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet

Samsø Kommune har en lang tradition for et tæt samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv, og Kommunalbestyrelsen ønsker denne tradition videreført. Det vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af planer og politikker, som det er afspejlet i Planstratgien. 

Samarbejdet med Energiakademiet er en eksempel på inddragelse af erhvervslivet. Samsø som vedvarende energiø hed akademiets første plan og i den 10-års realiseringsperiode var der et tæt samarbejde mellem Kommunalbestyrelse, embedsmænd og Energiakademiets medarbejdere. Resultatet har været en opsigtsvækkende udviklingsprojekt, som har givet Samsø et brand og har tiltrukket besøgende fra nær og fjern. Den fælles plan for de kommende årtier - Samsø som fossilfri ø - vil give anledning til endnu et tæt samarbejde med Kommunalbestyrelse og embedsmænd og har potentialet til at fastholde og udbygge historien om Samsø som et eksperimentarium for klimavenlig teknologi. Samtidig rummer planen gode muligheder for at vise hvordan samarbejdet mellem en erhvervsaktør og en kommune kan pege på nye udviklingsveje.

Naturkvalitetsplanlægningen er vigtig for at beskytte naturen og sørge for kvaliteten af de naturoplevelser som turister og fastboende på Samsø værdsætter. Processen kommer til at ske i samarbejde mellem politikere, embedsmænd, Grønt Råd, natur- og landbrugsorganisationer samt øens borgere. Inddragelsen er vigtig for at øge ejerskabet til naturen og bekyttelsen.

På samme måde skal udviklingen af Samsø som destination ske i et tæt samarbejde med turisme aktørerne. Sammen med landbruget er turisterhvervet helt centralt, når der skal skaffes arbejdspladser og velstand til øen. Inddragelsen af disse aktører er central i bestræbelsen på at sikre en realisering af indsatsen, og Kommunalbestyrelsen vil benytte bestående netværk og foreninger som de naturlige samarbejdsflader i planprocessen.

Mål:

  • sikre ejerskab, fastholde fokus på bæredygtig udvikling hos organisationer og erhvervsliv 
  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Links:

Hvad er Agenda 21?

Agenda 21 betyder dagsorden for udvikling i det 21. århundrede. Begrebet er lanceret i FN-regi for at sikre fremtidige generationer samme muligheder for livskvalitet som de nuværende gennem miljømæssig ansvarlighed og demokrati - se. Få uddybende forklaring af FN eller  Øko-net.  


  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk