Fremme af tværfagligt samspil mellem beslutninger

Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat at betone det tværfaglige samarbejde mellem beslutninger.

Samsø Kommunes vision og mission fordrer netop et tværfagligt samspil mellem kommune, borgere foreninger og erhvervsliv.

Mål:

  •  at helhedsorientering og tværfaglighed fremmes i forhold til planer, politiker og sagsbehandling.
  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Links:

Hvad er Agenda 21?

Agenda 21 betyder dagsorden for udvikling i det 21. århundrede. Begrebet er lanceret i FN-regi for at sikre fremtidige generationer samme muligheder for livskvalitet som de nuværende gennem miljømæssig ansvarlighed og demokrati - se. Få uddybende forklaring af FN eller  Øko-net.