Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Agenda 21
Baggrund Mindskelse af miljøbelastningen Fremme af en bæredygtig udvikling og byomdannelse Fremme af biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet Fremme af tværfagligt samspil mellem beslutninger
 

Baggrund

Denne Agenda 21 strategi er Samsø Kommunes fjerde i rækken. Kommunalbestyrelsen ønsker at fortsætte bevægelsen henimod en integration af Agenda 21-tankesættet i kommunens øvrige planlægning og administration og i de tilsvarende organisationer og foreninger i borger- og erhvervsregi. Agenda 21 strategien er skabt parallelt med Planstrategien for at sikre et samspil og forankre Agenda 21 strategien i den kontekst, hvor de vigtige strategiske beslutninger for Samsø Kommune træffes og udmøntes.Det er Kommunalbestyrelsens ønske,  at Agenda 21 tankesættet på den måde væves ind i grænsefladen mellem borgere, politikere, erhvervsliv og embedsmænd og får en konkret og mere handlenær betydning. 

Samsø Kommune har besluttet følgende mission og vision der understøtter en bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig udvikling af øen.
Begrebet mission dækker over, hvad en organisation eller en virksomhed ser som sine vigtigste opgaver. Samsø Kommunes mission udmønter kommunens kerneydelser i en enkelt sætning:

Vi tjener borgerne, skaber muligheder og udvikler fællesskaber

”Det er en sætning, der beskriver, hvilke kerneopgaver vi har. Vi skal tjene borgerne, altså give dem en god service. Vi skal sørge for at åbne op for nye muligheder for Samsø og samsingerne, og vi skal udvikle alle de fællesskaber, der er med til at skabe grobund for et sundt lokalsamfund.”

Visionen for Samsø Kommune er ligeledes helt konkret og kort formuleret - vi gør det sammen

·         vi er et stærkt og bæredygtigt øsamfund

·         vi løfter i flok – borgerne, erhvervs- og foreningslivet sammen med kommunen

·         vi har en dedikeret og effektiv organisation

  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Links:

Hvad er Agenda 21?

Agenda 21 betyder dagsorden for udvikling i det 21. århundrede. Begrebet er lanceret i FN-regi for at sikre fremtidige generationer samme muligheder for livskvalitet som de nuværende gennem miljømæssig ansvarlighed og demokrati - se. Få uddybende forklaring af FN eller  Øko-net.  


  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk