Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Agenda 21
Baggrund Mindskelse af miljøbelastningen Fremme af en bæredygtig udvikling og byomdannelse Fremme af biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet Fremme af tværfagligt samspil mellem beslutninger
 

Lokal Agenda 21 strategi

Agenda 21-aspektet er en vigtig del af udgangspunktet for planlægning og administration i Samsø Kommune.

I denne Agenda 21 strategi har Kommunalbestyrelsen fokus på, at Agenda21 integreres på tværs i kommunens administration og politik og fungerer som fælles tankesæt i hverdagen. For at fremme integrationen er den derfor udarbejdet parallelt med Planstrategien og sendes i høring samtidig. Det er Kommunalbestyrelsens håb, at borgere, organisationer og erhvervsliv vil tage Agenda 21 strategien som en invitation til fortsat og frugtbart samarbejde.

Samtidig er strategien en anledning til at overveje og debattere Samsø fremtid i lyset af de udfordringer og muligheder, som udviklingen indenfor klima og miljø giver. Alle med interesser i Samsøs udvikling kan indsende høringssvar i perioden xxx til xxx. Det kan ske digitalt - klik her.

 

Med venlig hilsen

Marcel Meijer
Borgmester 

  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Hvad er Agenda 21?

Agenda 21 betyder dagsorden for udvikling i det 21. århundrede. Begrebet er lanceret i FN-regi for at sikre fremtidige generationer samme muligheder for livskvalitet som de nuværende gennem miljømæssig ansvarlighed og demokrati - se. Få uddybende forklaring af FN eller  Øko-net.  


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk