Planer i Samsø Kommune

Dette website viser vedtagne planer og planer i forslag, som gælder i Samsø Kommune.

Fanebladene leder videre til planstrategi, lokal agenda 21, kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner. Klik videre ind i planerne via billed-links herover.

Der kan indsendes høringssvar på følgende planer:

 

 

Der vil kunne indsendes høringsvar frem til og med den xxx. Høringsvaret indsendes ved at klikke her.

 

Med venlig hilsen

Teknisk forvaltning
Samsø Kommune