Planer i Samsø Kommune

Dette website viser vedtagne planer og planer i forslag, som gælder i Samsø Kommune.

Fanebladene leder videre til planstrategi, lokal agenda 21, kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner. Klik videre ind i planerne via billed-links herover.

Der kan indsendes høringssvar på følgende planer:

 

Forslag til kommuneplan 2017

pdf kp17_forslag.pdf (16.3 MB)

Der vil kunne indsendes høringsvar frem til og med den 28. august 2017.

 

Lokalplan nr. 82 - For området ved værftet, dokken samt fiskemolen

pdf forslag_lp82.pdf (37.6 MB)

Der vil kunne indsendes høringsvar frem til og med den 15. august 2017. 

 

Høringsvar indsendes ved at klikke her.

 

Med venlig hilsen

Teknisk forvaltning
Samsø Kommune